Sztuka narodziła się wraz z rozwojem naszej cywilizacji. Przez wieki powstawały rozmaite rozgałęzienia jej definicji, dając nowe pola ekspresji, dzisiaj już znanym wielkim artystom. Talent, sposób dotarcia do szerszej gamy odbiorców oraz możliwość przekazania emocji sprawiły, że sztuka stała się jednym z ważniejszych elementów kulturowych.

Fundacja Trzy Mosty chcąc podtrzymać wpływ sztuki na kulturę, oprócz działalności na rzecz naszych rodzimych artystów, działa także na arenie międzynarodowej. Dowodem tego mogą być organizowane przez Fundację konkursy, wystawy, wernisaże jak i pokaz mody oraz teatr. Dzięki naszym działaniom nie jeden młody oraz nowatorski artysta został doceniony.

Edukacja jest podstawowym elementem wiedzy oraz rozwoju umysłowego każdego człowieka. Jest procesem zdobywania wiedzy prowadzącym do modyfikacji zachowania pod wpływem zdobytych doświadczeń oraz rozumienia otaczającego świata. Rozwój działalności, której celem jest upowszechnienie wykształcenia ogólnego i zawodowego miał miejsce w XV wieku. Dzięki wynalezieniu druku do edukacji zaczęto używać książek drukowanych.

Podstawowego podziału nauki na trzy grupy dokonał filozof starożytnej Grecji – Arystoteles. Według filozofa najważniejszą z nauk jest: teoretyczna (metafizyka, fizyka, matematyka), następnie praktyczna (polityka, etyka) a na koniec pojetyczna. Kultura rozumiana jest jako całokształt materialnego oraz duchowego dorobku społeczeństwa.

Jedną z jej fundamentalnych części jest nauka, która służy interpretacji otaczającego nasz świata. Nauka rozwija się dzięki metodzie naukowej, która jest sposobem badawczym docierania do prawdy i przestawiania jej. Jednym z kluczowych problemów nauki jest sprawdzanie czy dana teoria jest prawdziwa oraz czy jest ona teorią naukową.