Rada dárců

Artur Gera
Tadeusz Sobierajski
Stanisław Czapla

Rada nadace

Inna Stefaniak – Předsedkyně rady nadace
Agnieszka Majkowska-Bereda
Natallia Khakhlova
Oksana Mazina
Dariusz Krzemiński

Představenstvo nadace

Artur Gera – Předseda představenstva
Annamaria Sobierajska – Místopředseda představenstva
Martyna Kubiak – Místopředseda představenstva
Danuta Pepeta – Místopředseda představenstva – výkonný ředitel

Rada přátel a dárců

Agnieszka Majkowska-Bereda – Tajemník rady přátel a dárců