Rada Fundatorów

Artur Gera
Tadeusz Sobierajski
Stanisław Czapla

Rada Nadzorcza

Alicja Borowiak- Codido – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Inna Stefaniak
Oksana Mazina
Anastazja Lenda
Łukasz Świderski

Zarząd fundacji

Artur Gera – Prezes Honorowy
Annamaria Sobierajska – Wiceprezes Zarządu
Martyna Kubiak – Wiceprezes Zarządu
Danuta Pepeta – Wiceprezes Zarządu

 

Rada Przyjaciół i Fundatorów

Agnieszka Majkowska-Bereda – Sekretarz Rady Przyjaciół i Fundatorów