Rada Fundatorów

Artur Gera
Tadeusz Sobierajski
Stanisław Czapla

Rada Nadzorcza

Alicja Borowiak- Cordido – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Inna Stefaniak
Oksana Mazina
Anastazja Lenda
Łukasz Świderski

Zarząd fundacji

Artur Gera – Prezes Honorowy
Martyna Kubiak – Prezes Zarządu

Danuta Pepeta – Wiceprezes Zarządu
Annamaria Sobierajska – Wiceprezes Zarządu

 

Rada Przyjaciół i Fundatorów

Agnieszka Majkowska-Bereda – Sekretarz Rady Przyjaciół i Fundatorów