pedzle1

Celem Konkursu Malarskiego Fundacji Trzy Mosty jest wsparcie oraz promocja przez Fundację twórczości artystów malarzy z Polski, jak również z Białorusi, Ukrainy, Rosji i Czech. Konkurs ma formułę „open” – tzn. nie narzuca tematu pracy jak również techniki malarskiej i skierowany jest do artystów malarzy, będących obywatelami Rzeczpospolitej Polskiej, Białorusi, Ukrainy, Rosji i Czech, każdy ma więc szansę wykazać się w technice i tematyce, w której czuje się najlepiej.

Nadesłane w terminie prace zostaną ocenione przez Jury i nominowane do Nagrody Fundacji Trzy Mosty. Wszystkie wytypowane prace zostaną wyeksponowane na wystawie, która odbędzie się 12 czerwca 2015 roku w Warszawie, a w dniu wystawy Jury nagrodzi trzech Laureatów Konkursu.

Zachęcamy do udziału w konkursie – zasady, regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie Fundacji Trzy Mosty www.trzymosty.pl
Zgłoszenia nadsyłać można do 15 maja 2015 roku.

Informujemy, iż w przypadku zgłoszenia więcej niż jednej pracy – muszą one tworzyć całość, w innym wypadku Jury zastrzega sobie możliwość wyboru tylko jednej pracy danego artysty.

Kontakt
– Danuta Pepeta – Przewodnicząca Jury – tel. +48 790 402 405, danuta.pepeta@trzymosty.pl