Umění se zrodilo společně s rozvojem naší civilizace. Po staletí vznikala různá rozvětvení jeho definice, která přinesla nová pole exprese, dnes už známá velkým umělcům. Talent, způsob dospění k širokému spektru příjemců a možnost předávat emoce stály za tím, že se umění stalo jedním z nejdůležitějších prvků kultury.

Nadace Tři mosty (Trzy mosty) působí v rámci úmyslu podporovat vliv umění na kulturu, kromě aktivit ve prospěch našich domácích umělců také na mezinárodní scéně.
Důkazem může být námi organizovaná výtvarná soutěž pro děti na jedné z ukrajinských škol a výlet prvňáčků do divadla. Navíc nadace Tři mosty kromě soutěží – výstav připravuje vernisáže, kulturní vystoupení, výtvarné soutěže a jiné umělecké akce. Díky naší práci byl už doceněn nejeden mladý a inovativní umělec.

Vzdělávání tvoří základní prvek znalostí a duševního rozvoje každého člověka. Jde o proces získávání znalostí vedoucí k úpravě chování pod vlivem získaných zkušeností a pochopení okolního světa. Rozvoj činnosti, která má za cíl šíření obecného a profesního vzdělání, probíhal v 15. století. Díky vynálezu knihtisku se k vzdělávání začaly využívat tištěné knihy. Naše organizace chce podporovat tak důležitou součást vědění a hledá proto různá řešení, která mají za cíl rozvoj a vzdělávání mladé generace. Jednou z prvních iniciativ nadace Tři mosty bylo udělení vědeckých stipendií, sponzorování dizertačního řízení a darování audioknih mládeži.

Kultura je chápána jako veškeré materiální a duševní dílo společnosti. Jednou z jejích základních částí je věda, která slouží k interpretování světa, jenž nás obklopuje. Věda se rozvíjí díky vědecké metodě, jež tvoří badatelskou metodu dospívání k pravdě a jejímu představení. Jedním z klíčových problémů vědy je ověření, jestli je daná teorie pravdivá a jestli je to vědecká teorie.

Základní dělení vědy do tří skupin provedl filozof antického Řecka – Aristoteles. Podle filozofa je nejdůležitější z věd teoretická (metafyzika, fyzika, matematika), následují jí praktická (politika, etika) a na závěr poetická.